Pielgrzymka Ministrantów i Marianek na Górę św. Anny - 2013r.