Poświęcenie figury MB Fatimskiej 2017r.

foto.Gabriela Habrom-Rokosz (1) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (2) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (3) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (6)
foto.Gabriela Habrom-Rokosz (12) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (13) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (16) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (17)
foto.Gabriela Habrom-Rokosz (18) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (19) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (20) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (24)
foto.Gabriela Habrom-Rokosz (25) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (26) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (30) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (34)
foto.Gabriela Habrom-Rokosz (37) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (45) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (46) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (48)
foto.Gabriela Habrom-Rokosz (49) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (50) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (51) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (52)
foto.Gabriela Habrom-Rokosz (55) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (56) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (60) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (61)
foto.Gabriela Habrom-Rokosz (63) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (64) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (67) foto.Gabriela Habrom-Rokosz (78)