Jubileusz kapłaństwa o. Marcelego - 2015r.

2 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 212 foto.Marek Rokosz 4 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 5 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
7 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 8 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 9 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 10 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
11 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 12 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 13 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 14 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
15 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 16 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 17 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 18 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
19 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 20 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 23 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 22 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
24 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 25 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 26 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 27 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
28 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 29 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 30 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 31 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
33 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 35 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 36 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 37 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
38 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 39 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 40 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 41 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
42 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 44 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 45 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 46 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
47 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 48 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 49 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 50 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
63 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 62 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 61 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 60 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
59 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 58 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 57 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 56 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
55 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 53 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 54 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 51 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
178 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 203  foto.Gabriela Habrom-Rokosz 216  foto.Gabriela Habrom-Rokosz 318 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
333  foto.Gabriela Habrom-Rokosz 339 foto.Gabriela Habrom-Rokosz.jpg 400 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 410 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
411 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 415  foto.Gabriela Habrom-Rokosz 423 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 463 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
476 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 537 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 540 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 625 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
632 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 633 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 66 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 71 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
74 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 76 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 77 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 78 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
82 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 83 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 84 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 85 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
86 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 87 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 88 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 89 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
90 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 91 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 92 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 93 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
94 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 95 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 96 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 98 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
99 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 100 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 288 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 286 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
301 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 298 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 295 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 313 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
312 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 311 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 321 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 315 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
335 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 333 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 326 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 345 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
343 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 341 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 340 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 339 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
338 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 336 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 355 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 354 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
353 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 350 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 349 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 348 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
347 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 346 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 368 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 367 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
366 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 365 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 363 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 361 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
360 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 358 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 356 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 381 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
380 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 379 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 378 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 376 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
357 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 374 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 373 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 372 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
371 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 369 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 370 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 398 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
396 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 395 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 394 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 392 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
390 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 387 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 386 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 384 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
383 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 382 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 412 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 409 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
408 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 406 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 404 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 402 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
401 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 399 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 424 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 413 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
435 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 433 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 527 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 529 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
556foto.Gabriela Habrom-Rokosz 558 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 559 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 560 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
425  foto.Gabriela Habrom-Rokosz 427 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 431 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 128 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
137 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 101 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 157 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 162 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
163 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 167 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 189 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 191 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
193 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 194 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 195 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 197 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
198 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 199 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 200 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 201 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
202 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 203 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 204 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 205 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
206 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 207 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 209 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 210 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
212 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 216 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 219 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 221 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
222 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 223 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 224 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 225 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
227 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 228 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 229 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 230 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
231 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 233 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 234 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 235 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
236 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 237 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 238 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 240 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
241 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 242 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 243 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 244 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
245 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 246 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 34 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 250 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
251 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 252 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 253 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 255 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
256 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 257 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 258 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 259 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
260 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 261 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 262 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 263 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
264 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 265 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 267 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 269 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
270 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 272 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 274 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 275 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
276 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 277 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 278 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 279 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
282 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 284 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 285 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 287 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
294 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 296 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 454 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 464 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
467 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 469 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 475 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 438 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
623 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 455 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 451 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 446 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
444 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 442 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 441 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 439 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
517 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 507 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 494 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 422  foto.Gabriela Habrom-Rokosz
429 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 525 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 550 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 563 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
565 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 566 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 567 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 568 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
570 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 573 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 571 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 547 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
546 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 545 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 544  foto.Gabriela Habrom-Rokosz 539 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
538 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 535 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 581 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 582 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
584 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 585 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 598 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 597 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
595 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 594 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 593 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 592 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
591 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 599 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 605 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 602 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
626 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 627 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 628 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 629 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
603 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 634 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 641 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 640 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
635 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 636 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 638 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 660 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
656 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 655 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 12  foto.Marek Rokosz 283 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
153 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 176 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 181 foto.Gabriela Habrom-Rokosz 184 foto.Gabriela Habrom-Rokosz
7 foto.Marek Rokosz 8 foto.Marek Rokosz 9 foto.Marek Rokosz 13 foto.Marek Rokosz
20 foto.Marek Rokosz 23 foto.Marek Rokosz 24 foto.Marek Rokosz 25 foto.Marek Rokosz
26 foto.Marek Rokosz 39 foto.Marek Rokosz