Wielki TydzieńWielki Tydzień to w tradycji chrześcijańskiej okres siedmiu dni tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Ma on na celu przede wszystkim upamiętnienie ostatnich dni życia Chrystusa. Jest to niezwykły czas zadumy nad Ofiarą Pana. Najważniejszym momentem Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, czyli czas rozpoczynający się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończący drugimi nieszporami, czyli przedostatnią częścią modlitwy brewiarzowej, po południu w Niedzielę Wielkanocną.

Sama treść Wielkiego Tygodnia obejmuje wydarzenia począwszy od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, poprzez Jego ostatnie dyskusje z Sanhedrynem, przepowiednie Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata, odbycie Ostatniej Wieczerzy i Mękę Pańską, na chwalebnym Zmartwychwstaniu skończywszy.

Wielki Tydzień w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV wieku. W zależności od danego odłamu chrześcijaństwa, spotykamy się z różnorodnością obrzędów dotyczących poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia.


Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. Geneza nazwy wywodzi się od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Jest to dzień uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, będący jednocześnie czasem poprzedzającym Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Podczas Liturgii Niedzieli Palmowej wyróżnić należy dwa momenty: procesję z palmami oraz wspomnienie Męki Pańskiej podczas czytania Ewangelii według jednego z trzech Ewangelistów: Mateusza, Marka bądź Łukasza.

Okres Niedzieli Palmowej ma więc na celu uświadomienie wiernym, iż triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie połączone. Warto zauważyć, iż w tym czasie szaty kapłana nie wyrażają pokuty (okres pokutny oddają szaty barwy fioletowej), lecz są w kolorze czerwonym. Tak naprawdę okres Niedzieli Palmowej podkreśla majestat i siłę Chrystusa, który to poprzez swoją Mękę zostaje jedynie umocniony w sile i wkracza do miasta w pełnym majestacie, jako jego Pan i Król.

Zgodnie z tradycją, poświęcone palmy przechowuje się przez cały rok, by następnego roku można je było spalić i tak uzyskanym popiołem, obsypać głowy wiernych w dzień Środy Popielcowej. Warto dodać, iż dzień Niedzieli Palmowej dawniej określany był również mianem Niedzieli Kwietnej, gdyż najczęściej przypadał on w kwietniu – miesiącu pojawienia się pierwszych kwiatów.


Poniedziałek, Wtorek, Środa

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa to dni poświęcone sakramentowi pojednania. Ten czas Chrystus spędzał na nauczaniu swych uczniów w Świątyni, by na nocleg udać się do domu Łazarza, który mieścił się w odległej od Jerozolimy o około 3 kilometry Betanii. Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa to dni niewyróżniające się specjalnymi obrzędami liturgicznymi.

Niemniej warto dodać, iż w Wielki Poniedziałek Chrystus spowodował śmierć drzewa figowego, gdyż nie znalazł na nim owoców, a jedynie same liście. Wielki Wtorek natomiast upamiętnia czas, w którym Jezus podczas polemik ze starszyzną żydowską zapowiada zniszczenie Jerozolimy, koniec świata, który zamknie dzieje ludzkości oraz najważniejsze wydarzenie - swoje Zmartwychwstanie.

Wielka Środa ma zaś bezpośredni związek z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. To właśnie wtedy Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia zgładzić Jezusa, do czego przyczynia się Judasz, który zawierając pakt z radą żydowską zdradza Mesjasza za 30 srebrników. Obiecuje tym samym śledzenie Proroka, a gdy Ten będzie sam – zawiadomienie rady i ułatwienie pojmania Chrystusa.


Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego – czasu Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Za moment oficjalnego rozpoczęcia Triduum Paschalnego przyjmuje się Mszę Wieczerzy Pańskiej. To dzień Ostatniej Wieczerzy, pożegnania Chrystusa i rozstania Nauczyciela ze swymi Apostołami, będący jednocześnie dniem ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Kapłaństwa, z jednej strony kładącego nacisk na Najświętszą Ofiarę, natomiast z drugiej - podkreślającego słabość i grzech człowieka, czego bezpośrednie tło stanowi zdrada Judasza.

Warto zwrócić uwagę, iż w Wielki Czwartek mają miejsce dwie msze: poranna - Krzyżma Świętego i wspomniana wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej.


Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień powagi, skupienia, kontemplacji i postu. To również dzień, w którym nie są odprawiane msze, ze względu na wielki szacunek do Ofiary złożonej na krzyżu przez Jezusa Chrystusa.

Na Liturgię Wielkiego Piątku składają się cztery części, a mianowicie: liturgia Słowa, adoracja Krzyża, Komunia św. i procesja do grobu. Liturgia Słowa poprzedzona zostaje prostracją, czyli symbolicznym leżeniem krzyżem przez kapłana. To właśnie wtedy odbywa się czytanie, które uwiecznia Modlitwa Powszechna.

Następnie do prezbiterium przenoszony zostaje krzyż, którego odsłonięcia kapłan dokonuje w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, po czym uzyskuje odpowiedź wiernych: „Pójdźmy z pokłonem”.

Następnie, z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek, rozdawana zostaje Komunia Święta, po czym odbywa się procesja do Grobu Pańskiego, wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji nakrytej białym welonem oraz modlitwa.


Wielka Sobota

Wielka Sobota to szczególny czas w kościele katolickim. To okres ciszy, skupienia i przeżywania Paschy. Wtedy też wierni święcą wielkanocne pokarmy i czuwają przy grobie Pańskim. Po zachodzie słońca rozpoczyna się natomiast Wigilia Paschalna, przypominająca o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Na Liturgię Wigilii Paschalnej składają się cztery elementy: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrztu i Liturgia Eucharystyczna.


© Parafia św. Paschalisa w Raciborzu 2011r. Projekt i wykonanie: o. Barnaba Lewkowicz ofm