Święci od Jana Pawła II - cz.1św. Maksymilian Kolbe

"Biedny mój synku, co z Ciebie wyrośnie?"- spytała kiedyś niesfornego dziesięciolatka zasmucona mama. Słowa te przyniosły nieoczekiwany skutek. Głęboko dotknęły chłopca i sprawiły, że całkowicie zmienił postępowanie. Wyciszył się i zatopił w modlitwie.

Modlitwa z Matką Boską
Po pewnym czasie zwierzył się: "Wiesz, mamo, gdy się zastanawiałaś co ze mnie wyrośnie, to mnie bardzo zabolało. Zapytałem o to podczas modlitwy Matkę Boską. Ona mi się wnet ukazała. W rękach dzierżyła dwie korony, jedną białą, a drugą czerwoną. Spojrzała na mnie wzrokiem pełnym miłości i zapytała: "Którą chciałbyś dla siebie? Biała oznacza, że zachowasz czystość; czerwona, że umrzesz jako męczennik." Powiedziałem Matce Bożej: "Wybieram obie". Wtedy uśmiechnęła się i zniknęła."

Rycerz Niepokalanej

Późniejszy święty sięgnął po obie korony. Białą zdobył wstępując do zakonu i trwając w ślubach czystości, a czerwoną "nałożył" komorze głodowej, gdzie złożył ofiarę życia ratując współwięźnia.

Tuż po wstąpieniu do seminarium we Lwowie, Rajmund przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej powierzył swoje życie Niepokalanej. Zapisał w pamiętniku: "Obiecałem Najświętszej Maryi Pannie królującej na ołtarzu, że będę walczył dla Niej". Tego dnia stał się Jej Rycerzem.

Szkoła cierpienia

Miłość do Maryi popychała go do nieustannej pracy, cierpienia i całkowitego zaangażowania w dzieło Boże. Mówił, że cierpienie jest szkołą miłości, a nasze oddziaływanie jest większe wtedy, gdy dokonuje się w zewnętrznej i wewnętrznej ciemności, "gdy jesteśmy smutni, zmęczeni i niepocieszeni pod wpływem niepowodzeń, przez wszystkich opuszczeni, wyśmiani i ośmieszeni jak Jezus na krzyżu".

Męczennik miłości

Jan Paweł II podczas kanonizacji po-wiedział o Nim: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Od dzisiaj chce Kościół uznać za męża świętego kogoś, komu dane było powyższe słowa Zbawiciela dosłownie wcielić w życie. (...) Było mu też dane niepokalanie poczętą Matkę Boga tak silną miłością ukochać i czcić, że chciałoby się pokusić o stwierdzenie: większej miłości do Niepokalanej nie miał nikt poza tym męczennikiem miłości." 
© Parafia św. Paschalisa w Raciborzu 2011r. Projekt i wykonanie: o. Barnaba Lewkowicz ofm