P

Jezus Frasobliwy


rzez cały czas Wielkiego Postu odprawia się we wszystkich kościołach w Polsce, w niedzielę po południu, tak zwaną Pasję czyli "Gorzkie Żale". Pasją nazywa się to wielkopostne nabożeństwo od łacińskiego słowa passio, tj. ból, cierpienie, męka.

Polega ono bowiem na śpiewaniu smutnych i żałosnych hymnów, pieśni opiewających w prostych a rzewnych słowach gorzkiej męki i śmierci Pana Jezusa. Mają one pobudzić do współczucia i miłości dla tak ciężko cierpiącego Zbawiciela, a zarazem do żalu i skruchy serdecznej za grzechy, jako właściwej przyczyny męki i śmierci Chrystusa. Nazwa tego nabożeństwa "Gorzkich Żalów" pochodzi od pierwszych słów, które rozpoczynają owe rzewne pieśni.
Gorzkie żale to typowo polskie nabożeństwo. Powstało ono na przełomie XVII i XVIII wieku pod wpływem kwiecistej pobożności baroku. Nabożeństwo to jest związane z Bractwem św. Rocha, działającym przy kościele p.w. św. Krzyża w Warszawie, gdzie zresztą po raz pierwszy zostało odprawione w 1698 roku. Oczywiście, że zmieniało się aż do osiągnięcia tego kształtu, który dzisiaj znamy. Szybko zyskało ono uznanie wiernych. Wieść o nowym nabożeństwie lotem błyskawicy obiegła Biczowaniecały kraj. Zaaprobowały je lokalne władze kościelne, jak też i Stolica Apostolska, która uczestnictwo w tym nabożeństwie ubogaciła możliwością zyskania odpustu cząstkowego lub zupełnego. Nic więc dziwnego, że wkrótce od powstania tego nabożeństwa pasyjnego Gorzkie żale śpiewano w całej naszej ojczyźnie, a od połowy XIX w. także w skupiskach polonijnych na emigracji. Dokonano też przekładów na języki: litewski, francuski, niemiecki, angielski i in.

Znajdźmy także i my czas, by uczestniczyć w tym nabożeństwie, aby w dzisiejszym, pełnym zawirowań świecie, chcącym odciągnąć człowieka wierzącego od Chrystusa, budować swoje życie na mocy Bożej. Rozważając mękę Chrystusa, będziemy kształtować postawę pokuty w swym życiu i coraz bardziej wzrastać w wymiarze religijno-moralnym.

Człowiek bez Boga zaczyna się w życiu gubić, dlatego otwórzmy się na działanie Boże w czasie wielkopostnych nabożeństw pokutnych, a szczególnie tych, które ukazują nam mękę Chrystusa, który został "zdruzgotany za nasze winy" (Iz 53,5).© Parafia św. Paschalisa w Raciborzu 2011r. Projekt i wykonanie: o. Barnaba Lewkowicz ofm