I Komunia św.


Celem Caritas Parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej. Zadaniami Caritas Parafii są w szczególności:

Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez: Kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,

·  przygotowywanie akcji charytatywnych,

·  uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych. 

W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków,
poza teren parafii. 
Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:

·  osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,

·  rodzinom, w szczególności wielodzietnym,

·  dzieciom i młodzieży zaniedbanej,

·  osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.


© Parafia św. Paschalisa w Raciborzu 2011r. Projekt i wykonanie: o. Barnaba Lewkowicz ofm