Dodane do galerii
Zdjęcia z pogrzebu o. Metodego.
Remont klasztoruDrodzy Parafianie. Zakończył się remont naszego klasztoru (w tym tygodniu dokonane zostaną ostatnie drobne poprawki). Kolekta inwestycyjna zbierana będzie w każdą trzecią niedzielę miesiąca do momentu spłacenia kredytu zaciągniętego na remont klasztoru. Zaznaczyć pragniemy, że z kolekty inwestycyjnej wyremontowane zostały także toalety przy zakrystii oraz salce dziecięco-młodzieżowej (koszt remontu to ok. 20 tys. zł.). Miesięczna rata kredytu spłacana przez klasztor to 10 975 zł – resztę pokrywa nasza Prowincja Zakonna. Serdecznie dziękujemy za Waszą ofiarność i wsparcie.

Dodane do galerii


Za zdjęcia z Bożego Ciała dziękujemy Tomaszowi Czech.

Remont toalety
Drodzy Parafianie
. Wyremontowana została toaleta przy zakrystii oraz przy salce dziecięco-młodzieżowej. Toalety będą dostępne podczas nabożeństw i mszy św. Wymieniona została także klamka od drzwi wejściowych (nie trzeba już "dobijać się" by dostać się do zakrystii i toalety).
Odnowienie kaplicy pogrzebowej


Drodzy Parafianie
. W zeszłym roku - przy wielkim zaangażowani licznych parafian - uporządkowane zostało obejście naszego kościoła. W minionym tygodniu odnowiona została kaplica pogrzebowa. Zależało mi na tym, by miejsce w którym żegnamy naszych bliskich - których Bóg powołuje do Siebie - godnie, czysto i schludnie wyglądało.
Dziękuję członkom Rady Parafialnej i tym wszystkim którzy w czwartek włączyli się w porządki na naszym cmentarzu. Apeluję jednocześnie o segregację śmieci i dbanie o obejście swoich grobów
.

W przyszłym roku - jeżeli siły mi na to pozwolą - chciałbym gruntownie uporządkować nasz cmentarz - począwszy od uporządkowania zieleni, poprzez stworzenie dokładnej mapki z indeksami poszczególnych grobów, a skończywszy na weryfikacji grobów którymi nikt się nie zajmuje (nie ma woli ich utrzymania) i należałoby je zlikwidować. Regulamin cmentarza w pkt. 11 mówi: "Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu".

Raz jeszcze dziękuję tym wszystkim, którzy w przeróżny sposób pomagają i troszczą się o to wspólne dobro jakim jest parafia.

o. Barnaba LewkowiczOdpust ku czci św. Paschalisa - patrona parafii


Drodzy Parafianie
. W czwartek obchodzimy Uroczystość odpustową ku czci św. Paschalisa - patrona i opiekuna naszej parafii. Zewnętrzne obchody Uroczystości obchodzić będziemy w niedzielę 20 maja podczas mszy św. o godz. 11.00. Zaznaczyć trzeba, że jesteśmy jedyną w Polsce parafią, która za swojego opiekuna obrała św. Paschalisa (zakonnika z zakonu św. Franciszka z Asyżu).


Plan Adoracji przed odpustem ku czci św. Paschalisa

Czwartek 17.05.2018r.

6.30                    - Msza św.

7.00 - 8.00        - Świecka Rodzina Franciszkańska

8.00 - 9.00        - ul. Sudecka (od szkoły do kościoła)

9.00 -10.00       - ul. Sudecka (od kościoła do końca)

10.00 -11.00    - ul. Szkolna, Fabryczna, Poprzeczna, Zielona, Srebrna, Złota

11.00 -12.00    - Wspólnota Klasztorna

12.00 -13.00    - ul. Kanałowa, Leśna, Poznańska

13.00 -14.00    - ul. Adamczyka, Zaciszna, Gnieźnieńska

14.00 -15.00    - ul. Tarnowska, Bydgoska, Mieszka I  Raciborskiego

15.00 -16.00    - ul. Łużycka, Śliska i Graniczna

16.00 - 17.00   - ul. Rybnicka, Mikołowska, Ciemięgi, Chudoby, Lasoty,   

                                      Badury, Tomali, Cieszyńska

17.00 - 17.30   - Dla tych, którzy nie mogli być we wcześniejszych godzinach.

17.30                  - Nabożeństwo majowe i zakończenie adoracji.Niedziela Miłosierdzia Bożego


W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzone jest w Kościele Święto ku czci Bożego Miłosierdzia ustanowione w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej. Święto to zostało ustanowione w wyniku objawień mistycznych św. siostry Faustyny Kowalskiej (zm. 1938). Według nich sam Jezus Chrystus żądał ustanowienia tego święta i dał obietnice związane z nim. Zabiegi o ustanowienie tego święta sięgają roku 1938 r., które po śmierci św. Faustyny podjął jej spowiednik ks. Michał Sopoćko. Przez wiele lat Kościół niechętnie odnosił się do tej inicjatywy, a nawet przez pewien czas zakazał propagowania kultu Bożego Miłosierdzia. Sytuacja zmieniła się dopiero za czasów pontyfikatu Jana Pawła II.
Dodane do galerii - Prace porządkowe


Drodzy parafianie.
W galerii umieszczone zostały zdjęcia z prac prowadzonych przy naszym kościele i na ogrodzie klasztornym. Z serca dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas, siły i umiejętności by zatroszczyć się o to wszystko co stanowi wspólne dobro jakim jest parafia.


o. Barnaba Lewkowicz

© Parafia św. Paschalisa w Raciborzu 2011r. Projekt i wykonanie: o. Barnaba Lewkowicz ofm